Đường Dây Trợ Giúp Về Vụ Kỳ Thị Chủng Tộc

Đường Dây Trợ Giúp Về Vụ Kỳ Thị Chủng Tộc

Có trợ giúp ở đây

Nếu quý vị hoặc một người thân yêu của mình đã bị hoặc chứng kiến nạn kỳ thị chủng tộc tại British Columbia thì có dịch vụ trợ giúp.

Hãy gọi cho Đường Dây Trợ Giúp Về Vụ Kỳ Thị Chủng Tộc để nhờ một chuyên viên được huấn luyện giúp quý vị tìm những nguồn tài nguyên trong cộng đồng quý vị.

Một vụ kỳ thị chủng tộc là gì?

Cho các mục đích của tài nguyên này, một vụ kỳ thị chủng tộc là bất cứ hành động nào bằng lời hoặc dùng vũ lực tay chân, từ chối dịch vụ, hiếp đáp, hăm dọa hoặc kỳ thị vì màu da của một người và/hoặc gốc sắc tộc văn hóa của họ.

Khi nào gọi

Hãy gọi cho đường dây trợ giúp nếu quý vị đã bị hoặc chứng kiến một vụ kỳ thị chủng tộc – bất luận đã xảy ra bao lâu rồi.

Đường dây trợ giúp này hoạt động từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều (PT). Dịch vụ này dành cho tất cả mọi người tại British Columbia, bất luận tình trạng di trú của quý vị như thế nào.
Đường Dây Trợ Giúp Về Vụ Kỳ Thị Chủng Tộc không phải là để gọi cấp cứu. Nếu quý vị đang bị khủng hoảng hoặc nguy hiểm tức thời, xin gọi số 911.

Gọi sau giờ làm việc

Nếu quý vị đang bị khủng hoảng hoặc nguy hiểm tức thời, xin gọi số 911.
Nếu quý vị cần được yểm trợ không phải là cấp cứu ngoài giờ làm việc, xin để lại tin nhắn và chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị vào ngày làm việc kế tiếp.
Xin lưu ý là chúng tôi không nhắn tin lại vì vấn đề riêng tư và bảo mật, nhưng nếu quý vị nhắn tin cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cố liên lạc với quý vị vài lần. Nếu quý vị không nhận được điện thoại của chúng tôi, xin gọi lại cho chúng tôi.

Khi quý vị gọi điện thoại thì sao

Khi gọi số 1-833-457-5463, quý vị sẽ được chuyển máy trực tiếp đến một nhân viên đã được huấn luyện về cách đáp ứng chấn thương và tế nhị văn hóa.

Nhân viên điện thoại có thể:

  • Nghe kinh nghiệm của quý vị,
  • Thông tin về các dịch vụ yểm trợ tại địa phương,
  • Hướng dẫn quý vị về những bước sau đó tùy theo mức độ thoải mái của quý vị, và
  • Nếu được quý vị ưng thuận, giới thiệu quý vị đến các dịch vụ phù hợp với nhu cầu của quý vị nhất.

Dịch vụ trợ giúp được cung cấp bằng hơn 240 ngôn ngữ, do đó hãy cho người trả lời điện thoại biết quý vị muốn nói tiếng gì.

Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp. Có dịch vụ yểm trợ ở đây.

Miễn phí. Giữ kín. Hiểu biết về chấn thương.

1-833-HLP-LINE 1-833-457-5463

Thông tin cho những nguồn cung cấp dịch vụ

Chúng tôi mời các tổ chức tại cộng đồng, các tổ chức do Thổ Dân lãnh đạo và các Bộ Tộc bản địa trong khắp tỉnh bang chuyên yểm trợ những người bị ảnh hưởng vì những vụ kỳ thị chủng tộc tìm hiểu thêm về chương trình này và các cơ hội bằng cách đến xem website của United Way BC.

Helpline Information and Opportunities

Về Đường Dây Trợ Giúp Về Vụ Kỳ Thị Chủng Tộc

Đường Dây Yểm Trợ Về Vụ Kỳ Thị Chủng Tộc (Racist Incident Support Line (RISL)) là một nguồn tài nguyên an toàn về văn hóa và hiểu biết về chấn thương dành cho những người đã bị hoặc chứng kiến một vụ kỳ thị chủng tộc, nhưng có thể không muốn hoặc không biết cách trình báo cho cảnh sát. Đường dây yểm trợ bảo đảm cho mọi người đều được thông tin và yểm trợ khi họ muốn và cần.